След 12 часа РИОСВ реагира: Имаше авария в Лукойл
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

След 12 часа РИОСВ реагира: Имаше авария в Лукойл

Държавната екоинспекция в Бургас най- накрая наруши спокойствието си и реагира за мистериозното замърсяване на въздуха в Бургас. Известно е, че още преди обяд писахме за коктейлът от нечистотия, придружен с фотоси на разгневени граждани. Ето какво пишат в резюме от РИОСВ.

"Външно ел. смущение в „Лукойл Нефтохим Бургас “ АД в 6, 18 часа днес предизвика нарушаване на технологичния режим в инсталация „Каталитичен крекинг“. След подаденият рапорт към РИОСВ – Бургас дежурните експерти са проследили всички автоматични станции и диференциалната оптична система „OPSIS”. Не са установени превишение на пределно допустимите концентрации на контролираните показатели, в т.ч. сероводород. Съгласно Плана за оперативни действия на дружеството е ограничено натоварването на хидроочистващите инсталации и проведен засилен контрол върху параметрите на работа на всички инсталации. Временно за изгаряне е подаван горивен газ във факелния ствол. Мобилни екипи на единна противопожарна аварийна служба (ЕПАС) са провели измервания на площадката на дружеството, при които не са констатирани превишения. В 9, 35 часа обстановката бе нормализиранаq, съобщават от РИОСВ-Бургас. Всички инсталации и технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, бяха приведени съгласно определените с Комплексно разрешително № 6-Н2/2015 г. на Лукойл Нефтохим Бургас АД ".

Написаното по- скоро звучи като някакво оправдание, не вдъхва много искреност, а изреченията по биха прилягали за ПР отдела на завода.

Г. ГеоргиевКоментари