РИОСВ пощади Лукойл! Наложи санкции, колкото месечната заплата на шефа
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

РИОСВ пощади Лукойл! Наложи санкции, колкото месечната заплата на шефа

Държавната екоинспекция в Бургас отчита като голям успех наложени две санкции за замърсяване на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД през август. Те обаче изобщо не са тровене на въздуха и екобомбата която тлее край Меден рудник на т. нар. утайници.

Такъв проблем за директора на РИОСВ не същестува изглежда. Та общия размер на глобата е в размер на 30 хил. лв или толкова, колкото приблизително е месечното възнаграждение на шефа на рафинерията.

Дали това трябва да е точния размер на глобата също е много спорно, понеже нарушения са констатирани на невидими реално места за обикновените хора- зад огромни огради. Там само екоинспекторите виждат това което трябва да видят и констатират под давлението на своята шефка Тонка Атанасова.

На пристанищен терминал „Росенец“ не била изградена инсталация за регенерация на пАри на летливи органични съединения или такав за изгарянето им. Затова е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

„Лукойл Нефтохим Бургас”АД – Водородна инсталация –секция 71, не изпълнява условие от Комплексно разрешително №6-Н2/2015 г., чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС. За това нарушение глобата е в размер на 20 000 лева.

Ефектът от наложените глоби изобщо няма да бъде усетен от обгазяваните с токсичен коктейл бургаски граждани, както и тези в съседната община Камено. Сумата отива в София, а инвестицията в зелени пояси, модерни филтри и здравеопазване на местна почва си остава химера.

Г. ГеоргиевКоментари