Страшно! Отровиха рибата в река край Варна
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Страшно! Отровиха рибата в река край Варна

Сигнал за бяло оцветяване на водите на река Девненска и наличие на умряла риба е подаден на зеления телефон на rегионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. При проверка на терен съвместно от екипи на екоинспекцията, на Басейновата дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория е установено, че се извършва дрениране на шламопровод, служещ за транспортиране на отпадъчните води от „Солвей Соди“ до утаителен басейн „Падина“.

Това се е наложило заради настъпила авария по трасето на шламопровода. Той е бил промит и дрениран в утаителните съоръжения.

При огледа е установено изтичане на отпадъчни води от южно разположения утаителен басейн, непосредствено преди заустването в река Девненска. Взета е водна проба, която ще бъде анализирана в Регионалната лаборатория - Варна.

От РИОСВ твърдят, че са били своевременно уведомени за дренирането на шламопровода от химическия заводКоментари