Добри новини за шефа на ВиК Добрич
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Добри новини за шефа на ВиК Добрич

С определение на Районния съд в Добрич е отменена наложената на изпълнителния директор на „ВиК Добрич“ АД временна мярка „отстраняване от длъжност“ поради отпадане на нуждата от нея. Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Добрич в 7-дневен срок.

Временната мярка за процесуална принуда спрямо изпълнителния директор на ВиК е взета на 4 септември 2019 г. по искане на прокуратурата във връзка с водено досъдебно производство, припомня пресцентърът на Окръжния съд. Изпълнителният директор на водното дружество Тодор Гикински  е бил привлечен като обвиняем за това, че през периода от 10 до 14 февруари 2019 г. в с. Батово, в качеството си на управител на акционерното дружество, чрез посредственото извършителство на трети лица - работници и служители във фирмата, в нарушение на разпоредби от Закона за водите, изградил съоръжение за водоползване от река Батовска.  

Впоследствие в Районния съд бе образувано административно наказателно дело по внесено постановление от Добричката районна прокуратура, с което е направено предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. В хода на това производство от защитника на обвиняемия е внесена молба за отмяна на наложената временна мярка „отстраняване от длъжност“.

Съдът уважи искането, след като прецени, че нуждата от взетата мярка за процесуална принуда е отпаднала, тъй като не са налице основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.Коментари