"Нелсен Чистота" със спецакция в Бургас с включени буркани
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

"Нелсен Чистота" със спецакция в Бургас с включени буркани

Сметосъбиращата фирма Нелсен Чистота не се церемони в последните дни. С новозакупена техника и видимо мотивирани работници се събират ударно едрогабаритни строителни отпадъци оставени край контейенерите за смет в Бургас. Услугата не струва нищо на онези които са оставили пълните чували с отпадък. За целта обаче трябва да бъдат дисциплинирани и трябва да ги складират на отределените за целта площадки в Бургас. А не например да има замърсяване на нерегламентирани зони. Естествено вършат се и платени услуги за пренасяне, товарене и извозване на отпадъци след ремонт в самите домакинства или офиси. Няма как човек да не различи наследникът на добре известната фирма Титан Бургас. Все още камионите, фадромите и багерите не са маркирани, но за сметка на това са с включени буркани. Това задължава по внимателно шофиране от останалите участници в движението защото не навсякъде има джобове за контейнерите и площадките за небитов отпадък. Хубавото време навън пък се изполва от служителите за масово почистване на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, велоалеи, подлези, надлези, и други места за обществено ползване. Рядко срещани МПС с малък габарит са в помощ на "спецоперацията". Тогава пък когато температурите са задържат няколко дена с положителни градуси, се мият улиците с вода и специален разтвор. Нелсен Чистота ЕООД извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство, включително транспонираното и пряко приложимото право на Европейския съюз. Съобразява се с националната и общинската програма за управление на отпадъците с всичките им изменения в периода на изпълнение на договора, дружеството ще работи по изпълнение на всички изисквания. Дружеството притежава Сертификат за система за управление на околната среда, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.

 

 

ЮниконбгКоментари