Без дебати приеха промените във валутния закон
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Без дебати приеха промените във валутния закон

Тихо и неусетно без дебати депутатите приеха на второ четене промените във валутния закон, които се отнасят до присъединяването ни към Еврозоната.

В параграф 11 от Закона се прави изменение в Закона за БНБ, който гласи: "Считано от датата на участие на Република България в Механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism II) официалният валутен курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г., и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън eврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз."Коментари