Държавен огън по тецовете на Ковачки
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Държавен огън по тецовете на Ковачки

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров извършване на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз (ЕС).

Проверката ще бъде извършена в ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Сливен" и ТЕЦ "Перник", съобщават от прокуратурата.

Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации.

 

Предмет на проверката следва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци; съответства ли към настоящия момент дейността на ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Сливен" и ТЕЦ "Перник" по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в пълна степен на разрешената им такава по реда на ЗООС и ЗУО.

МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност.Коментари

П.К.

13 фев, 2020 11:36

Това решение, макар и закъсняло, има голямо значение за здравето на хората около тези ТЕЦ-ове на въпросния. Самия факт за най-ниските цени на парното в тези градове, отдавна буди недоумение как сколасват тези фирми да оцеляват. Но те оцеляват и все още оцеляват за сметка на здравето на хората по тези места. Наглоста и нахалството на ръководствата на тези фирми нямат граници. Те инструктират своите служители даже да твърдят пред журналисти и проверяващи, че италианските боклуци, които горят с години били "биогориво"??? Напълно нормално и в реда на нещата биха били и крайни мерки за затваряне на тези фирми, които не спазват законовите правила и разпоредби, които касаят, преди всичко здравето на хората. От гледна точка и за плъзналите по целия Свят смъртоносни зарази, това задължава Държавата да бъде безкомпромисна за наложителните мерки и действия, които ще разпореди на нарушителите.

Отговори