От утре глоби до 1800 лева
  • 39
  • 25
  • 12
  • 18
  • 3
  • 3
  • 10
  • 143

От утре глоби до 1800 лева

От понеделник - 17 февруари, шофьорите, които пътуват по републиканската пътна мрежа без валидна електронна винетка, ще бъдат санкционирани и чрез камерите на тол системата. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Нарушителите ще бъдат снимани и автоматично ще влизат в базата с данни. Ако в същия ден бъдат спрени на пътя от мобилните екипи на тол контрола, ще имат възможност да платят по-ниска санкция - т. нар. компенсаторна такса. Тя е 70 лева за леките коли, 125 лева за превозните средства между 3,5 т и 12 т, и 175 лв - за тези над 12 тона. В противен случай в края на деня ще им бъде изпратен електронен фиш по пощата за плащане на глоба - 300 лева за леките автомобили до 3,5 тона и 1800 лева за тежкотоварните превозни средства. Глобата може да бъде избегната, ако в 14-дневен срок от получаване на електронния фиш, бъде платена компенсаторна такса. Тя се плаща само по банков път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.

След старта на тол системата на 1 март, за камионите и автобусите над 3,5 тона, компенсаторните такси ще са от 150 до 750 лева в зависимост от масата на превозното средство и броя оси. Камерите на тол системата обхващат 10 800 км от републиканската пътна мрежа и въпреки че след 1 март платените участъци за тежкотоварните превозни средства ще са 3115 км, камерите и по останалите трасета ще работят, макар и с нулева ставка. За останалите участъци от републиканската пътна мрежа от общо 20 000 км, за които се дължи електронна винетка, контролът ще се осъществява както и досега - от 105-те мобилни екипа на Националното тол управление.

При старта на електронната система не беше възможен контрол от камерите на тола, тъй като през 2019 г. все още имаше валидни хартиени винетки, отбелязват от пътната агенция. В момента продължават тестовете на електронния фиш и той ще бъде пуснат ефективно на 17 февруари.

 Коментари

Galabin

16 Feb, 2020 21:37

Vseki pishe i nikoi be kazva kak shte bade s pretovarvaneto ba kamionite di shte badat zasichani

Отговори

Марин

16 Feb, 2020 21:04

Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Агенция "Пътна инфраструктура" осъществява контрол върху заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищатачрез електронната система за събиране на пътни такси. (2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" длъжностни лица: 1. спират движещи се моторни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, описваща полукръг, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на Агенция "Пътна инфраструктура", означен като контролна единица на Националното тол управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис "НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ - СЛЕДВАЙ МЕ!"; проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство; 2. за установяване на нарушенията по чл. 179, ал. 3 - 3визползват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния номер на пътното превозно средство, както и такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на моторните превозни средства; 3. осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата; 4. предоставят възможност за картово плащане на съответните такси по чл. 10, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за пътищата; 5. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) 6. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) 7. проверяват създадените записи по ал. 3 и на тяхна основа съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189ж; 8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват електронни фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в. (3) Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата създава доклади за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в, към които автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи. Докладите, заедно с приложените към тях статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа и мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и местонахождението на техническото средство - част от системата. (4) Агенция "Пътна инфраструктура" създава и поддържа информационна система, в която се издават и съхраняват докладите по ал. 3 и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в. Правилата за изграждане и функциониране на информационната система се приемат с решение на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура". В информационната система могат да се съхраняват и съставени, но невръчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в, ако същите отговарят на изискванията за електронен документ и са подписани с квалифициран електронен подпис. (5) Органите по чл. 165 и чл. 167, ал. 3 - 3б имат достъп до електронната система по ал. 3 и до информационната система по ал. 4 за целите на осъществявания контрол върху спазването на задължението за заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата. (6) Определените от управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" длъжностни лица имат право на достъп до водените от Министерството на вътрешните работи регистри за установяване на собствеността, ползването, вида, категорията, обща техническа допустима максимална маса, броя оси и екологична категория на заснети от системата по ал. 1 пътни превозни средства. (7) Обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система по ал. 3, до информационната система по ал. 4 и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Отговори

Гошо

16 Feb, 2020 19:31

Ама те мн са хубави българските пътища че чак и глоби да има

Отговори

Nikolay

16 Feb, 2020 18:30

Ток нямат законо право да спират коли и камиони по автомобилната мрежа.Няма закон по които да ви спрът дори и да ви вдигнат стоп палка а наѝ вече да ви проверяват документи ваши или на автомобила тяхното задължение е само да снимат и нищо повече не сте длъжни да им спирате

Отговори

17 Feb, 2020 11:16

Недей да говориш глупости!

16 Feb, 2020 20:04

Имат законнно право да спират и да проверяват както вашите документи така и на автомобила защото се водят длъжностни лица и им е издадена заповед по законен ред още началото на 2019г,която е обнародвана в държавен вестник,ако се не лъжа март 2019г

16 Feb, 2020 19:03

Бойко ще им направи закон

Daniel Todorov

16 Feb, 2020 18:12

Измишльотини

Отговори

Adım

16 Feb, 2020 15:13

Te da opraviyat pitiştata kakto trabva İ bez kradat drugototo e lesno samo vzimat ptışta ne praviyat kakşe stane tova

Отговори