Скандалното сметище край Ямбол трови водата за пиене и поливане?
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Скандалното сметище край Ямбол трови водата за пиене и поливане?

Водоснабдяването на населените места в Ямболско се осигурява от подземни води. Основните водоизточници са изградени в терасата на река Тунджа, карстовите райони около село Воден и село Голямо Шарково. Неизменно сред вододайните зони е широк периметър на регионалното сметище край Ямбол. Респективно до с. Хаджидимитрово. Бившият зам.- кмет и известен общественик Иван Кърцъков обаче алармира, че се е извършвало и се извършва огромно престъпление. На площадката на същото това сметище е депонирано прекомерно количество отпадък. В това число и чужд с неизяснен произход, най- вероятно от Германия. Кърцъков посочва, че това е станало криминално след като практиката е да се внася боклук у нас за циментовите заводи или ТЕЦ- вте, но не и да се депонира на сметище. Което в случая няма отдолу бетонно или друго дъно, което да предпазва подпочвените води от отравяне.

Кърцъков подчертава, че има много сериозни предположения за токсични отлагания. При валеж ситуацията става най- рискова. Има информация, че боклукът с подобно депониране се търгува за 100 евро на тон. Недоумява защо специлизираните органи не разчоплят случая от- до В "Студио 18" по СКАТ, Кърцъков подчерта, че сателитното проследяване на ДАНС може много точно и ясно да покаже какво в влязло на сметището, кога е станало това нещо и как изобщо е станало това всичко. И трябва ли да бъдат подведени под отговорност стопаните на сметището в което сдружение влизат 5 общини- Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. Водеща е ролята на Община Ямбол като стопанин и в този ред на мисли е редно новият кмет Ревански да си влезе в ролята и да посочи много ясно какво е върешнео преди него и какво се върши при него.

РИОСВ и РЗИ също трябва да дават доста отговори, защото това не е единственият проблем с това сметище. Което според мнозина е "заченато в грях" и има привкус на корупция и много комисионни. Сочи се за пример за схема за усвояване на европейски средства с участие на държавните институции, без да са решени проблемите.

Широко известно е, че в рамките на проекта община Ямбол е изпълнила два договора първоначално. Единият е „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол“ на стойност 7 548 073.96 лв., а другият е „Изграждане на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол“ на стойност 9 138 773.74 лв.

Двата обекта са въведени в експлоатация преди около четири години и още от тогава се създават проблеми, които не са решени. Първо, замърсяването на околната среда продължавало и община Ямбол във времето не изпълнява предписанията на контролните органи на РИОСВ- Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив. Второ, клетка 1 на Регионалното депо не работи в нормален режим, а е в аварийно състояние от въвеждането в експлоатация на обекта. Трето капацитетът на Клетка 1, определен в комплексното разрешително, е изчерпан отдавна и на депото се депонирали отпадъци незаконно, т. е. без да има разрешение от Министерство на околната среда и водите. Регионалното депо е собственост на община Ямбол, а се управлява от създаденото за тази цел Сдружение между петте общини в близост.

Депото попада във водосбора на река Тунджа, който е вододайна зона на близките населени места. Рекултивацията и закриването на старото сметище на Ямбол не са извършени според изискванията на нормативната уредба, конкретизиат запознати. А фактически изпълнителите само пробутали отпадъците и ги покриват, без изолационна мембрана по дъното, без да обхванат всички изтичащи замърсени води (инфилтрата). Старото сметище и новото регионално депо са изградени върху извори и чистите води увличат изтичащия, необхванат от системата и просмукващ се в почвата, инфилтрат и замърсяването се разпространява. Клетка 1 се пълни с води и се налага да я изпускат, и често се получава замърсяване. От въвеждането в експлоатация депото работи в авариен режим.

Постоянно се помпи от ретензионния басейн и транспортират инфилтрата в Пречиствателна станция Сливен замърсените води и гражданите от петте общини плащат за това около 250 000 лв годишно. Заради скандални грешки на управленско ниво. Проблемът лъсва веднага след въвеждането в експлоатация на Клетка 1 и на рекултивацията на старото ямболско сметище. Управляващият орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и контролните органи РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ констатират замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Управляващият орган отказва окончателно разплащане по проекта в размер на 2.9 млн. лв заради този проблем. Община Ямбол обжалва и с извънсъдебно споразумение делото е приключено и сумата разплатена, без да е отстранен проблемът. Горчи също, че Управляващият орган на ОП „Околна среда” не е осъществил нужния контрол и е разплатил европейски средства и без да са постигнати същинските цели на проекта. 

С проблемите на депото се занимава по принцип Специализирана прокуратура и Окръжна прокуратура– Ямбол, но няма конкретика, която да удолетвори очакванията.

 

Юниконбг

 Коментари

Галя

17 фев, 2020 8:36

Мале тез върху почвата дирекшън брачед и после що идвали към Бургас от исикията

Отговори

GOOOO

16 фев, 2020 23:38

Gadooooost

Отговори

Боби

16 фев, 2020 23:37

Ревански хайде запали моторо бе или ще мълчиме?

Отговори