Петрич дава 1 г. безплатно паркиране за трето дете
  • 4
  • 4
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Петрич дава 1 г. безплатно паркиране за трето дете

12 месеца паркираш безплатно в „Синята зона” на Петрич, ако имаш трето дете. Това е само една от мерките, с които южната Община ще бори демографията със спешни мерки, с които да се подпомогне родителството. Кметът Димитър Бръчков, който е и местен лидер на ГЕРБ, е готов да изпълни програма, изготвена от неговите съпартийци. Те са направили сериозен анализ на демографската картина и са установили, че има спад с 10% при раждането на второ дете. Регламентирани са и условията за общинска помощ а двойки с репродуктивни проблеми, които ще могат да кандидатстват за финансиране.

Предлага се и подкрепа на родители при раждане, осиновяване и отглеждане на дете. Програмата обхваща периода от 0 до 7 години в развитието на детето. „Програмата, която изготвихме включва общинско подпомагане още от второ дете. Искаме да подкрепим осъзнатото, отговорно и пълнолетно родителство”, коментира кметът Димитър Бръчков. Проектът предвижда – еднократна помощ при раждане или осиновяване; еднократна помощ при постъпване в детска градина и еднократно финансово подпомагане при постъпване в първи клас. По отношение на първокласниците ще се обхванат и родителите, които не отговарят на изискванията за еднократна помощ от Министерството на труда и социалната политика.

Точно фиксирани са и сумите за общинското подпомагане - 700 лева за второ дете, 900 лева за трето и по 700 лева за всяко следващо при раждане. За родените в петричката болница Общината увеличава помощта – 1000 лева за второ, 1200 лева за трето дете и по 1000 лв за всяко следващо дете. По 250 лв еднократно ще получават родителите при записване на детето в ясла или градина, еднократно ще бъдат подпомагани и при постъпване в първи клас, като помощта ще бъде уеднаквявана с тази, която социалното министерство отпуска. За родителите, които ще решат да имат трето дете Община Петрич ще предоставя и безплатен талон за паркиране в „Синя зона“ през първата година на третото дете, пише още в проекта. За да получават помощта, родителите трябва да бъдат с постоянен и настоящ адрес в общината повече от 1 година към момента на кандидатстването за подпомагане, да са пълнолетни и здравноосигурени, 12 месеца преди раждането или осиновяването поне единият да е бил работещ, да нямат задължения към НАП и към общинския бюджет. „Няма как някои да формират дохода си на база раждане на деца, без да допринасят за бюджета на общината и държавата“, смята кметът на Петрич.

По отношение на гарантираното по Програмата подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми основното е, че родителите ще имат право на 2500 лв за един опит годишно, а това подпомагане няма да ограничава кандидатстването пред фондове за асистирана репродукция. Значително се съкращават сроковете като цяло за отпускането на подпомагане за родители при отглеждане и осиновяване на дете, както и за тези с репродуктивни проблеми.

Програмата остава отворена за предложения и допълнения. Вчера тя бе внесена в деловодството на Общински съвет-Петрич и е качена на сайта на Общината. Програмата ще влезе в сила за новородените или осиновени от 01.01.2020 г, за всяко тримесечие при постъпване в градина и от 15 септември за учениците в първи клас, ако бъде приета от съветниците.Коментари