9555 души в Кюстендилско са получили помощ от БЧК за 1 г.
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

9555 души в Кюстендилско са получили помощ от БЧК за 1 г.

На 9555 човека в Кюстендилска област е оказана помощ през 2019 г. от местната организация на БЧК. Това беше отчетено на Областния съвет на червенокръстците в Кюстендил. 9177 човека са подпомогнати от Фонда за европейско подпомагане на на най-нуждаещите се лица, по Програма „Топъл обяд“ помощ са получили 120 деца, две деца са подпомогнати финансово от Националния фонд за подпомагане на деца, пострадали от пътни произшествия. Със средства от Фонд „Милосърдие“ са подпомогнати двама души. Отчетено бе, че хранителни пакети са получили 200 деца и 24 възрастни. В лагери за деца в неравностойно положение са изпратени 30 деца.

Като част от своята социална дейност, организацията полага грижи и върху реинтеграцията на възрастните хора. Двадесет и пет жени в пенсионна възраст се събират всяка седмица и провеждат различни обучения и дейности. Подпомогнати са следните уязвими групи сред местното население - деца в риск, деца от многодетни семейства, деца със специфични нужди, деца и младежи, настанени в приемни семейства, самотни и многодетни майки, хора с увреждания, възрастни - самотни и социално слаби, безработни и роми.

През 2019 г. организацията на БЧК-Кюстендил е организирала следните проекти и програми: „ДИКОН“, „Деца като слънце“, „Аз съм различен, но искам да бъда обичан“, „Топъл обяд“, Детско полицейско управление, „Хелфи“, ПСП – ателие, летен лагер „Заедно можем повече“, летен лагер „Подкрепи и се усмихни“, програма „Водно спасителен минимум“, Училище по водно спасяване и начално обучение по плуване, както и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Присъстващите приеха единодушно и новия бюджет за 2020 г. В БЧК – Кюстендил влизат 9 общински структури и 53 дружества - 23 в градовете и 30 в селата. През изминалата година броят на регистрираните членове е 2025. Доброволците към БЧК са 157, а към БМЧК - 38.Коментари