Кметове и експерти се обучават за действия при кризи и наводнения
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Кметове и експерти се обучават за действия при кризи и наводнения

Кметове на населени места, териториални директори и експерти от Община Бургас участват в обучение за действие при аварийни ситуации.

Семинарът се организира по проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" и се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020.

От своя страна Община Бургас вече няколко години прилага собствена превантивната програма за намаляване на риска при бедствия и аварии. За настоящата година е разработен и приет план за провеждането на много обучения в училищата и детските градини.

Изпълнението на занятията има за цел да даде необходимата подготовка на децата и преподавателите как да действат при възникване на природни бедствия, пожари, промишлени аварии и терористични атаки.Коментари