Без бележка за платени данъци в детските градини
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Без бележка за платени данъци в детските градини

Започва записването в детските градини и яслите в Бургас. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 2 май, а от 3 до 16 май родителите може да подават декларации за записване на децата в заведенията, в които са приети. За втора поредна година родителите не са задължени да представят бележка за платени данъци и такси. Необходимо е, освен стандартните формуляри, да се представят документи, които удостоверяват преференция за прием в даденото заведение. Резултатите след приема на първо класиране и свободните места ще бъдат оповестени на 19 май, а на 31 май ще бъде обявено второто класиране от кампанията. Третото класиране ще приключи на 20 юни. Родителите може да се информират за всичко, което ги интересува, от електронната страница на системата за прием.picasion.com

Коментари