Още 2 седмици дистанционно обучение! МОН с нови указания!
  • 9
  • 2
  • 4
  • 1
  • 4
  • 2
  • 1
  • 4

Още 2 седмици дистанционно обучение! МОН с нови указания!

Министерството на образованието и науката изпрати снощи указание до регионалните управления на образованието, в което ги предупреждава, че по всяка вероятност преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април.

В указанието от МОН благодарят на учителите и директорите. "Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте", започва писмото, което продължава така:

"Към днешна дата това, което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по- пълноценна."

От МОН дават следните указания:

- да започне преподаването на нови знания там, където това не е направено;

- да се редуват синхронна и асинхронна форма на дистанционно обучение;
-по- пълноценно използване на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя задача с дневен, седмичен или по-дълъг срок на изпълнение;
- дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас – до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

"Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение. Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта - чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали."

  • преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността.
  • в професионалните гимназии може да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др.


Коментари