Вълчев с извънредни указания за ученето вкъщи! Продължава поне до Цветница!
  • 14
  • 4
  • 8
  • 2
  • 5
  • 2
  • 9
  • 6

Вълчев с извънредни указания за ученето вкъщи! Продължава поне до Цветница!

Министърът на просветата Красимир Вълчев изпрати 7 насоки към директорите – за преподаване на нов материал, проектно-базирано обучение, без оценки, но с проследяване на активността. Дистанционното обучение вероятно ще продължи до 13 април. “Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април“, пише в писмото си министър Вълчев.

Той препоръчва да се започне преподаване на нови знания там, където това още не е направено. Ето какво пише Вълчев в писмото до училищните директори:

“През изминалата седмица стартирахме обучение в електронна среда. През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте. Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни трябва да са насочени към:

Да започнем, там където това не е направено, с преподаването на нови знания. Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), препоръчваме редуването й с асинхронна форма. По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., както и преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма. Препоръчваме по-пълноценно използване на възможностите на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача – дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване и проявление на редица ключови умения.

Подобряване на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и покоординирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас. Директорите и класните ръководители е необходимо да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас – до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда. Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси. Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание. Няма необходимост от утвърждаване на това разпределение, целта е да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска струпване на часове. Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение. Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта – чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.

Преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите. Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси. Обръщаме внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН edu.mon.bg ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на Министерството. Ето защо препоръчваме създадените акаунти на учениците и учителите да им бъдат предоставени в разумен срок. Важно е да отбележим, че самите профили са в МОН, а не в Майкрософт. Министерството на образованието и науката осигури интеграция на тези профили и безплатна поддръжка за платформата Майкрософт Тиймс, като ползването й не е задължително в този момент, а възможност.

Да създадем още по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в електронна среда и др. Директорите следва да намерят подход за подкрепа на учителите, които не са включени (изцяло или пълноценно) в електронна форма на обучение. 

За професионалните гимназии е подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. и/или отложи за по-късен етап групиране на учебните часове за учебна практика в зависимост от спецификата на професията. Подготовката на 12-ти клас за ДИППК е водеща, но основно върху вече взетия материал до края на първия срок.

За учениците, които не са обхванати в обучение от разстояние, ще пренастроим проекта “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата”.Коментари

Елена

28 Mar, 2020 13:31

След 30 години даскслък, казвам ви, това е кошмар.... Какви платформи, какво обучение с ролите... Това става с образовани родители и грамотни деца.... Трудностите с роммите са огромни... А сега... Това е техния миг.. Нито родители, нито деца дават пет пари за електр. обучение... Измъчихме се....

Отговори

Маргарита Трифонова

26 Mar, 2020 14:23

ВСИЧКИ ПИШАТ!УЧАТ,ПРЕСМЯТАТ,РЕШАВАТ РЕБУСИ!КРЪСТОСЛОВИЦИ,ПЪТУВАТ С МЕЧО И МЕДУНКА В КОСМОСА,НО -НАЙ ВАЖНОТО Е,ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ СЕ ВКЛЮЧИХА ! БЛАГОДАРЯ ИМ1

Отговори

Маргарита Трифонова

26 Mar, 2020 14:23

ВСИЧКИ ПИШАТ!УЧАТ,ПРЕСМЯТАТ,РЕШАВАТ РЕБУСИ!КРЪСТОСЛОВИЦИ,ПЪТУВАТ С МЕЧО И МЕДУНКА В КОСМОСА,НО -НАЙ ВАЖНОТО Е,ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ СЕ ВКЛЮЧИХА ! БЛАГОДАРЯ ИМ1

Отговори

Маргарита Трифонова-26МАРТ-14,

26 Mar, 2020 14:09

вСИЧКИ УЧАТ!ПИШАТ ,ПРЕПИСВАТ,РЕШАВАТ ЗАДАЧИ,КРЪСТОСЛОВИЦИ,МАНДАЛИ,РИСУВАТ,ОЦВЕТЯВАТ.ВАЖНОТО Е,ЧЕ И РОДИТЕЛИТЕ УСЕТИХА,ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ!БЛАГОДАРЯ ИМ1

Отговори

Друга учителка

25 Mar, 2020 21:13

"Подкрепа за успех" и да бъде удължен, няма да накара тези, които умишлено се крият сега, да си наваксват после.

Отговори

Друга учителка

25 Mar, 2020 21:13

"Подкрепа за успех" и да бъде удължен, няма да накара тези, които умишлено се крият сега, да си наваксват после.

Отговори

Петър Бекяров

25 Mar, 2020 17:54

Господин министър, и сега ако ми кажете че на децата в 10 клас ще дадете матури в края на годината ще е черешката на тортата.

Отговори

26 Mar, 2020 8:45

Особено за езиковите гимназии,защо са нужни?Децата така или иначе трябва да продължат да изучават съответния език до 12 клас и ще приключат със задължителни матури???

26 Mar, 2020 8:38

Особено в езиковите гимназии,защо ще са тези матури.Така или иначе децата трябва да доведат до 12 клас изучаването на съответния език???

Мария

25 Mar, 2020 16:08

След 16 годи в у-ще си хвърлих молбата, защото ми писна от невъзпитани тиниейджъри. Обръщат часовете наопаки и всички учители са в нарушение. Това не е образователна система. Не може учителите да стоят мирно и да нямат никакви права. Нови знания - дистанционно задължително се осъществяват с грамотен родител. Мога много неща да напиша за несправедливостта в у-ще, но няма смисъл.

Отговори

Христо

25 Mar, 2020 15:51

А за образователните медиатори никой дори не ги споменава как работят и какви трудности изпитват като всеки ден си рискуват здравето за да се ограмотяват ромеите това се отнася и за здравните медиатори който обясняват за опасността от корона вируса който върлува в целият свят

Отговори

Една учителка

25 Mar, 2020 15:23

Г-н Министър, а знаете ли как се работи с ромсите ученици? Какви платформи там, каква регистрация, каква работа! Тази платформа на Teams може да обслужва образовани ученици от 7-12 клас, но за по малките и за ромеите е неадекватна!

Отговори

Юли

25 Mar, 2020 14:34

6 астрономически часа, тоя чува ли се кво говори изобщо?

Отговори

Диана Маркова

25 Mar, 2020 14:02

Стига сте хленчили! Това е нетипична ситусция за всички! Да сте се научили и да сте в крак с технологиите, а не да чакате някой да Ви обучи.Задача № 1 е да оживеем,№ 2 да оцелеем и после да се стегнем и цяло лято на даскало....

Отговори

Карина

25 Mar, 2020 13:33

Моля, престанете да обяснявате как това е еаканция, защото не е. Учителите работят, учениците учат, а за родителите, особено на малките ученици, да не говорим! Щом е ваканция, нека е ваканция! В момента налице са изнервени учители и ученици, и родители на ръба на нервна криза. И това ще продължи незнайно докога. Осигурете на всички ученици безплатни устройства, за да работят електронно и в училище. Така ще знаят какво да правят и как сами да работят в извънредни ситуации. А учителите ги обучавайте, за да не се налага да се ровят денонощно в търсене на платформите и всеки да работи, където може, да се опитва да се обучава сам и накрая - учениците да влизат на няколко места, защото всеки учител е предложил различна платформа. Безумна ситуация!

Отговори

26 Mar, 2020 8:49

В момента учителите обучават ,не само ученици ,но и родители.

Бумеранг

25 Mar, 2020 12:58

Дано сега се разбере що за работа вършат даскалите и как изтрайват разглезените снобски отрочета по цял ден в училище! Нека си помислят за това как се работи такава работа всеки ден 25-30 години!

Отговори

Кали

25 Mar, 2020 12:33

хонорар и за родителите-луднахме тотално чесно

Отговори

Мария Пенева

25 Mar, 2020 10:22

Господин министър, забравихте 5-6 годишните - нали подлежаха на задължително обучение. Питам Ви как те ще покрият Държавния образователен стандарт.

Отговори

25 Mar, 2020 15:12

Те са най адаптивни и бързо променящи се...ще наваксат всичко, развитието им няма да спре само защото не са учили 20 дни!!!!!