Не е ли вече прекалена най- новата заповед на Ананиев?
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1

Не е ли вече прекалена най- новата заповед на Ананиев?

Най- новата заповед на здравния министър Кирил Ананиев се възприема от мнозина с противоречив привкус. Тя касае допълнение към последната си такава за новите ограничителни мерки в обществото (№ РД-01-179 от 06.04.2020 г.), като забрани функционирането на кооперативните пазари и цветните борси до второ нареждане.

В отделни подточки са изведени допълненията към т. 1, като вече думата “участващи“ е разширена на “участващи земеделски“ в заповедта.

Преустановява се дейността на кооперативните пазари и цветните борси на 12 април и от 16 април до второ нареждане, гласи т. 1б от промените. Това оставя прозорец за търговците да реализират продажбите си на нискотрайни стоки за периода 13-15 април включително. Не можеше ли да се въведе строга организация и те да си работят? И няма ли това решение да напълни големите търговски магазини, питат се мнозина. Същите онези срещу които земеделското министерство размаха пръст за недостатъчен брой български стоки. Защото те именно продават в мрежата си всичко онова което се търгува по местата, където е в сила забраната на Ананиев.

На фермерските пазари могат да се предлагат различни храни от животински и неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните и Наредба №26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, гласи още поправката в заповедта.

Позволена е търговията на плодове, зеленчуци, посеви и посадъчен материал, както и фуражи и фуражни суровини.

 

ЮниконбгКоментари