Адвокати под сурдина: Глобата за липса на маска пада в съда, има причина
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Адвокати под сурдина: Глобата за липса на маска пада в съда, има причина

Адвокати писаха в редакцита и се обосноваха защо глобите би трябвало да паднат ако има наложени такива за липса на маска по лицето. Адвокатите не извеждат на преден план т. нар. Закон за бурките, а Закона за здравето. И най- вече конкретен член от него и придружаващи го алинеи:

Чл 63 ал.1 При възникване на извънредна епидемична обстановка министъра на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.

ал.3 Държавните и общински органи създават необходимите условия за спазване на мерките по ал.1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавният бюджет, съответно от общинските бюджети.

"Така,че ако не сте подписали приемо- предавателен протокол за получаване на маска и да Ви съставят акт, НП ще бъде отменено от съда" пишат в обръщенито си адвокати.

Това естествено не означава, че трябва да има гражданско неподчинение и да не се носят предпазни маски. Но явно има тънка подробност, за която не се говори пространно, независимо, че е законово уредено. В новата заповед на министър Ананиев се казва, че всички граждани са длъжни да носят защитна маска за еднократна или многократна употреба, или друго средство, покриващо носа и устата – кърпа, шал и др. Въпреки че наказанията за неизпълнение на противоепидемичните мерки бяха намалени, глобите пак са сериозни- от 300 до 1000 лева. При повторно нарушение пък санкциите са от 1000 до 2000 лева.

 

ЮниконбгКоментари