Важно предупреждение към всички бургаски пчелари
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Важно предупреждение към всички бургаски пчелари

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 06.05.2020г. до 08.05.2020г., от 19.00 до 09.00 часа, "И ЕС ДЖИ Бургас" ЕООД, ще извърши третиране с хербицид срещу многогодишни житни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землище гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са разположени, както следва:

-         м. "Келева нива", зад сервиз "Ситроен" и тенис-кортовете, на площ 783 дка., на отстояние от гр. Бургас - 3 км. - дата на третиране 06.05.2020 г.; 

-         м. "Муската", зад гробищата, на площ 853 дка, на отстояние от гр. Бургас-на 2 км. - дата на третиране 07.05.2020 г.;  

-         м. "Хаинлъка", зад магазин "Метро" и автокъщите, на площ 664 дка., на отстояние от гр. Бургас-1 км. - дата на третиране 08.05.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат "ЛЕОПАРД 5 ЕК"-хербицид с доза 125 мл/дка, карантинен срок 60 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Ивон Стоянова Чифлишка,  тел. 0889514675.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.Коментари