Силен социален пакет гласуваха в Стара Загора
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Силен социален пакет гласуваха в Стара Загора

Оспорвани дебати имаше днес на сесията на Общинския съвет в Стара Загора по предложението за размера на еднократната финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете. С 26 гласа „За” се прие през 2020 година на родителите/ осиновилите, които имат завършено средно образование, да се предоставя финансова подкрепа в размер на 400 лева за първо дете, за второ дете сумата ще бъде 450 лева, а за трето дете - 500 лева.

 

 

На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование, се дава финансова подкрепа за първо дете - 500 лева, за второ сумата е 550 лева, а за трето - 600 лева. 

 

 

Според приетия вече Правилник след 1 юни 2020 година право да получат еднократна финансова помощ ще имат родители или осиновители, от които поне единият е български гражданин, с повече от три години постоянен и настоящ адрес на територията на Общината. Родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция. Всички критерии и стъпки са описани в предложението на Общинска администрация.

Съветниците подкрепиха още пакета от социални мерки в помощ на най-уязвимите граждани на община Стара Загора,  свързани с освобождаване от такси за ясли и детски градини, детска кухня, социален патронаж и диетичен стол. Служителите, заети с предоставянето на тези социални услуги, за времето до отмяна на обявеното извънредно положение, ще получават към трудовото си възнаграждение допълнително по 100 лева.

 

 

На сесията се прие да се изплатят компенсации на дружествата „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и „Зара бус“ ООД заради понесени загуби по време на извънредното положение. Подкрепа срещна и предложението за дарение на  анестезиологичен апарат на УМБАЛ “Проф. Д-р Ст. Киркович“.

 

 

На първо и второ четене бяха приети Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Променя се таксата за репатриране на автомобил от 30 на 45 лв., ако собственикът не е на място, и от 15 на 20 лв., ако се преустанови преместването на МПС.

 

 

 Коментари