6 май е много специален празник за християни и мюсюлмани
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

6 май е много специален празник за християни и мюсюлмани

Денят на Свети Георги е Ден на храбростта и празник на Българската армия. Паралелно се празнува и Хъдърлез, който отговаря на Гергьовден и според мюсюлманските традиции се приема за начало на лятото. Празникът е посветен на двама светци- Хъдър и Илияз.

В много региони от страната, е жива традицията християни и мюсюлмани да празнуват заедно Гергьовден/Хъдърлез.

6- ти май е денят на Свети Георги- покровител на овчарите и стадата. Според преданията той е римски войник, християнин. Баща му е служил като офицер в римската армия. Майка му е от Лида, Палестина, където се връща като вдовица с малкия си син.

Младият Георги следва пътя на баща си и постъпва на служба в армията, където се проявява като добър войник и бързо се издига във военната йерархия. По това време е разпределен в Никомедия и служи в личната гвардия на Диоклециан. Той издава едикт за систематично преследване на християните в цялата империя.

На Георги е заповядано да вземе участие в преследванията, но вместо това той се обявява за християнин и критикува решението на императора. Разяреният Диоклециан нарежда Георги да бъде подложен на мъчения и екзекутиран като предател. Тялото на свети Георги е погребано в Лида. Скоро след това християните започват да го почитат като мъченик за многото чудеса, които извършил след смъртта си като небесен воин и закрилник.

На 6 май в България се празнува и Хъдърлез, който отговаря на Гергьовден и се приема за начало на лятото. Празникът е посветен на двама мюсюлмански светци- Хъдър и Илияз, покровители на хората, животните и плодородието.

Двамата винаги се движат в противоположна посока- ако единият върви към изток, другия върви на запад, ако единия е на север, другият държи юга. Това правят, за да помагат на хората от различните пространства. Според народната вяра те са невидими, но понякога се явяват в човешки образи и искат помощ; ако не я получат, тези, към които са се обърнали, са обречени на неуспех, а понякога и на големи беди.

Двамата светци се срещат само веднъж в годината, между първи и пети май, за да си разкажат къде са били, какво добро дело са извършили, с какво са помогнали на хората. Но ако този период се случи в петък, не се срещат.

Честит празник на всички!

 

ЮниконбгКоментари