Спортът у нас се "отпушва" още
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Спортът у нас се "отпушва" още

От петък, 22 май, се разрешават колективните спортни занимания на закрито. Те трябва да са без състезателен характер и без публика. Това нарежда здравният министър със своя заповед от днес.

От понеделник, 26 май, се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Те също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика.

Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито без състезателен характер и без публика.

Изключение от забраната за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, като не се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

С днешната заповед се разрешават както провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ, така и провеждането на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.Коментари