Хранят 200 човека във Видин с 19 000 лева
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Хранят 200 човека във Видин с 19 000 лева

200 потребители в община Видин са включени по проекта „Топъл обяд, финансиран от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Хората в нужда, които отговарят на критериите и са сред уязвимите групи, получават в домовете си в еднократни за употреба купички супа, основно ястие, хляб, а веднъж седмично – десерт. Осигурено е разнообразно меню за балансирано хранене, при спазване на приетите стандарти и норми и на изискванията за безопасност на храните. Ястията се приготвят от външна фирма, с която Общината има сключен договор. Проектът ще продължи до 19 юни 2020 г. и е на стойност над 19 000 лв. От края на месец март тази година с помощта на дарения се хранят допълнително и други възрастни хора в нужда.

Паралелно с това, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Община Видин има готовност да реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ за близо 423 000 лв., който ще продължи до края на годината. По него за общо 266 лица ще се пазаруват стоки от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Те ще се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност, е в същото или в друго населено място. Услугите ще включват още заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и здравни услуги. Очаква се по проекта 45 безработни да бъдат наети на работа.Коментари