Продаваш череши в Сливенско само с платени данъци и такси
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Продаваш череши в Сливенско само с платени данъци и такси

Ако дължиш данъци и такси, няма как да продаваш череши. Това е положението в Сливенско. Заради предстоящата кампания за изкупуване на череши кметът на община Сливен - Стефан Радев, издаде заповед за регламентиране на реда и условията за провеждането й.

Определени са местата, на които да бъдат разкрити пунктове за изкупуване на плода. Заявления за тяхното разкриване се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите. Удостоверение за местонахождение на пункта ще се издава само срещу платена такса за 1 месец или за брой дни. Другото изрично условие е заявителят да няма финансови задължения към Община Сливен. Копие от документа трябва бъде поставено на видно място във всеки пункт за изкупуване на череши. Лицата, които непосредствено изкупуват череши, да бъдат снабдени с документ, че изкупуват от името и за сметка на фирмата, получила удостоверение.

Изкупуването ще се извършва срещу представяне от продаващия черешите на документ за собственост - договор за наем на имота или удостоверение на производител. В пунктовете за изкупуване трябва да се води регистър, в който се вписват данни за лицата, предаващи череши - трите имена и адрес. Изкупуването може да се осъществява от 09,00 до 20,00 ч.

Площта на един пункт не трябва да бъде по-малко от 4 квадратни метра и между два пункта на един и същ адрес да има поне 2 метра разстояние, при спазване на всички противоепидемични мерки. Полицията, Общинската охрана, кметовете на населени места ще осъществяват контрол по организацията и изкупуването на черешите. На фирмите и лицата, нарушили настоящата заповед, ще се съставят актове. При повторно нарушение разрешителното ще се отнема.Коментари