Отново измряла риба по реките в Пловдивско
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Отново измряла риба по реките в Пловдивско

Две реки потекоха в черно в района на Старосел, има умряла риба. 

Водата на река Кощовица, приток на р. Пясъчник, която се влива в едноименния язовир, е пренесла замърсяването и в него. Излели са отпадъчни води от близка розоварна. Предприятието няма разрешително за заустване, няма и официално разрешително за работа.

Обектът е нов, подал е необходимите документи в края на април, но все още не би трябвало да работи. От предприятието са обяснили, че са в процес на 72-часови проби.

Според Басейнова дирекция във водата са попаднали растителни пигменти, които унищожават кислорода и водят до измиране на рибата.

От РИОСВ - Пловдив ще сезират прокуратурата. Дали сме предписание незабавно да бъде преустановено заустването на отпадъчни води в река Кошовица, обясни инж. Десислава Георгиева, директор на екоинспекцията.  Коментари