Зрее гражданско неподчинение в Приморско срещу Ревизоро
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Зрее гражданско неподчинение в Приморско срещу Ревизоро

Голям скандал зрее по- оста местна власт на Приморско и МОСВ. ОбС- Приморско излязоха с Декларация против проекта на заповед на министъра на МОСВ Емил Димитров - Ревизоро за разширяване на резерват "Ропотамо". Предложението е внесено на тъмно по време на извънредното положение и не е дадена възможност за широко обществено обсъждане. Заповедта на Ревизоро е се приема меко казано с противоречи чувства от местното население. През  2015 г. бе предложено същото обявяване на защитена зона в землищата на Приморско, Веселие, Ясна поляна, Ново Паничарево и созополското село Крушевец и град Созопол, което предизвика огромно недоволство и дори принуди местните да излязат на протест. Новите защитени територии ще са с обща площ 9800,984,823 дка.

Ето и част от текста на предложената декларация, която бе прочетена на днешното заседание от председателя на Общинския съвет Златина Тюлиева.  

"Предвид зашита на интересите на Община Приморско като собственик на имоти, които попадат в заповедта на министъра на околната среда и водите, и са предложени за защитена зона и предвид защита на интересите на жителите на Приморско, които са собственици на имоти и на местната общност, занимаваща се с туризъм и предоставяне на туристически услуги, декларираме своето несъгласие против проекта на заповед на МОСВ. Призоваваме да бъде оттеглен и да се изготви нов, който да е съобразен с действащите ОУП и ПУП-ове в общината и всички дейности по лесоустройствените проекти и планове за горските територии, плановете за ловностопанските дейности, дейностите, свързани с опазване на горските територии от пожари и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В противен случай изразяваме готовността на местната общност за протестни действия."

Кметът на Приморско д-р Димитър Германов се възползва от правото си на лично мнение- като кмет и гражданин.

"През май 2015 г. беше публикувана проектозаповед със същите параметри, тогава реагирахме срещу намеренията на МОСВ през възражение на кмета, общинска администрация и Общинския съвет, реагира и обществеността в Приморско. Това е тотална, пълна забрана за развитието на териториите на Приморско. Ние сме в процедура на изменение на Общ устройствен план и в момента действа старият, а в тази заповед попадат и урбанизирани територии, мери, пасища, обхваща се и почти цялата акватория. Това е пълна блокада на перспективите за развитие на Приморско".ю

И заключи със следното:

"Това са парадокси, защото когато правихме изменението на ОУП, самото МОСВ прави екологичната оценка. Ако тази заповед влезе в сила, блокира се изцяло възможността за развитието на община Приморско и населените места Ясна поляна, Ново Паничарево, Веселие. Заложеното в заповедта преповтаря случващото се от 2015 г., както и нашата реакция".

Предстои развитие, което може да е свързано дори с гражданско неподчинение.Коментари