Три язовира с обем под 50 %
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Три язовира с обем под 50 %

Три язовира са с намален обем под 50 %, но яз. "Студена" не е сред тях. С цел икономия на вода са намалени част от заявките за напояване, като е поставено условие, разрешените количества да бъдат използвани по изготвен график за подаване на водни маси.

Язовири, които се използват за питейно битово водоснабдяване и са със завирен обем под 50 % от общия им обем към края на месец май са "Асеновец", "Ястребино" и "Тича", като яз. "Студена" не е сред тях.

Припомняме, че на 1 май министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за май 2020 г. като МОСВ ограничи ползването на водата на язовирите "Студена", "Тича", "Асеновец", "Дяково" и "Ястребино".

Според данни към 3 юни 2020 г. на министерството на околната среда и водите (МОСВ) яз. "Студена" е запълнен на 69,55%.

Същевременно нощният режим на водата в Перник все още продължава да е факт. Перничани имат вода от 6:00 ч. сутринта до 22 часа вечер.

От друга страна МОСВ прогнозира голям приток на вода за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател.

В графика за месец юни "Искър" с процент на запълване 82% и Предприятие "Язовири и каскади" са предупредени да имат готовност, в случай на голям приток и високи води, за изпускане на обеми, в съответствие с аварийния план, което експлоатира ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне"- за плавно сработване на обемите.Коментари