Бизнесът в Пещера против местен референдум
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Бизнесът в Пещера против местен референдум

Бизнесът в Пещера се обяви срещу провеждането на местен референдум. В специална декларация представители на голяма част от фирмите в града изразяват своето становище по повод предстоящото обсъждане в Общинския съвет на провеждането на местен референдум. В документа, подписан от структуроопределящите фирми в общината, се посочва, че при разглеждането на предложението за такъв референдум местните парламентаристи трябва да отчетат факта, че то ще бъде незаконосъобразно. Това от своя страна ще доведе до опасен прецедент по отношение на всички бъдещи инвестиционни намерения на територията на Община Пещера.

„Утре друг инициативен комитет може да настоява за нов референдум по въпроси, които отново не са от компетенциите на местната власт“, пише в декларацията. Хората от бизнеса в Пещера, които са и основните данъкоплатци, посочват също, че всички жители ще платят цената за организирането и провеждането на един незаконен референдум, защото финансирането му е от бюджета на Общината.

Те призовават общинските съветници да упражнят правомощията си и с мотивирано решение да откажат провеждането на такъв местен референдум поради неговата незаконосъобразност. Декларацията е подписана от представители на фирмите в Пещера, които осигуряват повече от 90% от работните места и е отворена за всеки, който желае да я подкрепи.

Днес стана ясно, че декларацията е внесена при кмета на община Пещера и председателя на Общински съвет град Пещера.Коментари