Важен ремонт в Ловеч
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Важен ремонт в Ловеч

Драматичен театър-Ловеч спечели проект за изграждане на достъпна архитектурна среда. Отпусната субсидия е в размер на 44 697 лева и се предоставя безвъзмездно от Агенцията за хората с увреждания. С тези пари ще се ремонтират и санитарните помещения за зрителите. Основните компоненти, разписани в проектното предложение, са два – първият е основен ремонт на санитарни помещения, преддверие, стълбищна клетка и обособяване на санитарен възел за хора с намалена подвижност. Вторият компонент е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано повдигателно съоръжение.

 

 

Дейностите по ремонта ще продължат пет месеца от датата на подписване на договора. Целта е осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания, в т.ч. на хора със специфични потребности при придвижването си, създаване на подходящи и ефективни условия за активното им социално включване в културния живот на града.

 

 

Предстои процедура по Закона за обществените поръчки за избор на подизпълнители и сключване на договори с тях, като се очаква строително-монтажните работи да започнат в началото на месец юли.Коментари