"Религия" през новата учебна година!
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1

"Религия" през новата учебна година!

От учебната 2020/ 2021 година в училищата се въвежда предмет по религия. Той ще бъде свободно избираем. Родители и ученици могат  да избират между три направления: религия- християнство (православие), религия- ислям, религия - благонравие (неконфесионално обучение).

 За първи път са написани официални учебници от около 80 години насам. По всяко направление екип от автори са работили по учебниците. От тази година образователното министерство се е погрижило да има учебник, който да е посветен на изграждането на добър характер – Благонравие. Разгледаните теми изясняват важни въпроси като страданието, щастието, смисъла на живота и спасението, справедливостта, любовта към ближния, любовта към Бога и т.н. Учебникът запознава децата с различни добродетели от християнството, като акцентът е върху формиране на ценностна система. Същевременно се стимулира критичното мислене и се насърчава способността у учениците за изграждане на собствена гледна точка.Коментари