Шумен възкръсва исторически
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Шумен възкръсва исторически

Голям интерес към Нощта на музеите в Шумен. С по-специален  подход към децата и към по-младото поколение. Една от целите е именно те да научат за своята история, род и родина. Инициативата е на целия интелектуален елит в града. Подробни лекции  се провеждат в къщите - музеи  на видни шеменци като  П. Владигеров, Добри Войников, Л. Кошут, П. Волов и др. Родолюбивата инициатива за опресняване и надграждане на паметта за величията на място и историята като цяло е  тръгнала от Франция.Коментари