Мобилни оператори ни цакат с такси и скрити клаузи!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Мобилни оператори ни цакат с такси и скрити клаузи!

Върховният административен съд потвърди решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за забрана на нелоялни практики на два от мобилните оператори „Мобилтел“ ЕАД и "БТК" ЕАД . При направена проверка от Комисията е установено, че „Мобилтел“ ЕАД не е уведомявал клиентите си за такса в размер на 19,90 лв. при промяна на тарифния план по желание на абоната. Таксата за тази услуга е обявена само на сайта на оператора, но не фигурира никъде в договора.

От "БТК" ЕАД пък предоставяли само частична информация за качествата на определен мобилен телефон. Телекомът не е информирал своевременно клиентите си за важни подробности, касаещи качеството на въпросния модел, а именно - че представяният като водоустойчив и удароустойчив мобилен апарат остава невредим при потапяне на дълбочина до един метър за не повече от тридесет минути и издържа на удар при изпускане от височина до един метър и двадесет сантиметра.

Според Комисията тези данни могат да подведат клиента при решението за покупка. КЗП предупреждава търговците да предоставят своевременно цялостна информация за основните характеристики на стоките и да уведомяват потребителите за всички важни условия преди сключване на договора. В противен случай всички подобни действия ще представляват нелоялна търговска практика

 

 

 

 

Василева



Коментари