Остра нужда от лекари и медицински сестри!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Остра нужда от лекари и медицински сестри!

В момента България регистрира дефицит на общопрактикуващи лекари от около 450 специалисти. Картината е и за докторите от различните специалности. Това заяви днес във Варна по време на кръгла маса по проблемите на здравеопазването зам.-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) Галинка Павлова.

Има недостиг и на медицински сестри и на акушерки, заяви Райна Бояджиева, председател на Районната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи. Във Варна най-възрастната работеща акушерка е на 78 години, допълни тя. Според Бояджиева основните проблеми за намирането на кадри са липсата на ясна перспектива за развитие и ниските стартови заплати от 500 – 600 лева. 

В цели населени места и региони обезпечеността с лекари е едва около 20%, коментира Павлова, като по думите й особено критична е ситуацията в Търговище, Смолян, Разград. Недостигът на специалисти в извънболничната помощ също започва да става критичен, допълни тя. Близо 1/3 от лекарите са на възраст над 50 години, като голяма част от тях работят почасово. Според Павлова за излизане от кризата е необходима промяна в нормативната уредба, позволяваща общините да имат право да се грижат за своята собственост. Тя допълни, че са започнали да се натрупват и финансови проблеми в общинските диагностично-консултативни центрове.

 

 

 

ВасилеваКоментари