Нови промени при прехвърляне и закупуване на автомобил
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нови промени при прехвърляне и закупуване на автомобил

Собственик, който е прехвърлил автомобила си до 27 декември 2017 г., но купувачът не е регистрирал колата на свое име в законоустановения срок, ще може да подаде до края на 2023 г. в „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на МВР копие на документ, доказващ продажбата.

Това предвижда поправка на Закона за движение оп пътищата, внесена в парламента от депутати от ГЕРБ. След подаване на документа, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно.В автоматизираната информационна система от отдел „Пътна полиция” при областната дирекция на МВР се вписват данни за купувача, номер и/или дата на документа за прехвърляне на собствеността.

Пътна полиция“ издава на прехвърлителя, по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Разпоредбите ще се прилагат и когато собствеността на автомобила е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на Република България.

Промените се налагат заради случаите на недобросъвестни купувачи, тъй като в момента няма законов ред, по който продавачът да защити правата си.

Налице са дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с автомобили, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията им.Коментари