"Брадясал" проблем за винетките е в историята
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

"Брадясал" проблем за винетките е в историята

Вече може да коригираме сгрешени винетки и така да не се налага да купуваме нови. Това записаха депутатите като приеха окончателно промени в Закона за пътищата. Оттук нататък ще може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка.

Грешка може да има при деклариране на регистрационния номер, включително на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията. Досега при каквито и да било неточни данни, човек не можеше да върне винетката за корекция, а се налагаше да си купува нова. 

За да поправим грешката, ще трябва да се подаде заявление за промяна на грешно декларираните данни от собственика или ползвателя. Това се прави с цел да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената, е записано в окончателния вариант на закона.Коментари