Кошмарни мерки въвеждат в тези градове
  • 0
  • 2
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2

Кошмарни мерки въвеждат в тези градове

Допълнителни мерки срещу коронавируса са въведени в редица български градове, а в други ограниченията са частични и ще бъдат преразгледани и обсъдени допълнителни такива в петъчния ден. 

 


Ето какво е положението в различните краища на страната и какви точно решения взеха тамошните РЗИ-та.

От сряда във Враца се въвеждат допълнителни мерки. Учениците от 5-и до 12-и клас от всички училища в областта преминават към онлайн обучение.

Спират се плановия прием и плановите операции.

Носенето на предпазни маски е задължително на открито при събиране на повече хора и на всички обществени места. Въвежда се вечерен час за заведенията до 22 часа.

Мерките ще са в сила до края на месец март.

Днес въвеждане на допълнителни мерки обявиха в област Велико Търново, както и в Габрово.

Освен това въвеждат нови мерки срещу коронавируса и на територията на област Стара Загора. Те влизат в сила от четвъртък и ще продължат до края на месеца. Причината е нарастващият брой на новите случаи на COVID-19. Според новата заповед учениците от 5 до 12 клас ще преминат към онлайн обучение. 

Преустановяват се и всички групови извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за деца от предучилищното образование и ученици от начален етап на училищното образование (от първи до четвърти клас), като не се допуска смесване на деца от различни паралелки.Изключение се допуска и за провеждане на състезания и олимпиади в присъствена форма в учебните заведения при заетост на местата до 50% от общия капацитет на помещението, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително носене на защитни маски за лице.

Вижте какви мерки още се важат на територията на областта:

- Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките.

- Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.

- Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително носене на защитни маски за лице.

- Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

- Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито (изложения, фестове, фестивали, събори, празници, базари, панаири и други).

-  Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

-  Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.

- Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове,с амо ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.- Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и снек барове.

- Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.).

- На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

- Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

- Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1,5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.

- В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.Смъртността също повтаря точно есента и вече прехвърля 15 починали от КОВИД на 100 000 население. Както стана няколко пъти въпрос, този показател върви с около две седмици закъснение след заболяемостта. Тоест, повтаря данните от около 20 ноември.
Пикът на смъртността беше около 10 декември, когато този показател стигна 28 души на 100 000 население. Тоест, почти двойно от днес.Коментари