БНТ получава още 20 млн. лв. за дългове от миналата година
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

БНТ получава още 20 млн. лв. за дългове от миналата година

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 година.

Средствата са за натрупани просрочени задължения за услугата пренос и разпространение на програмите на БНТ чрез наземно цифрово радиоразпръскване към 2020 година. Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

 
 

Това ще даде възможност за гарантиране на непрекъснатост на разпространението на програмите на БНТ и ще способства за договаряне на по-благоприятни ценови условия за в бъдеще., пише в решението на правителството и се допълва, че:

Медията ще продължи да функционира с отговорно отношение към българската аудитория и към контрагентите си, при осъществяване на задълженията на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги.Коментари