Авиоотряд 28 поема ВИП "А" на летище София
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Авиоотряд 28 поема ВИП "А" на летище София

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на Правителствена зала на летище София - ВИП "А". До момента терминалът се управляваше от летище София. С оглед функциите на обекта той не е включен в концесията на летище "София", поради което се налага прехвърляне на управлението му към Авиоотряд 28, който с последните промени в Закона за гражданското въздухоплаване е преименуван на Държавен авиационен оператор.

Решението не предвижда промяна в кръга на лицата, които имат право да преминават през ВИП "А". Частично се запазва и редът за ползване - чрез изпращане на официално писмо от протоколните служби на съответните ведомства, като изпращането вече е до Държавния авиационен оператор.

 

Решението на правителството няма да доведе до допълнителни разходи, трансфери и други плащания, се посочва в решението на МС.

С друго решение от днес Министерският съвет прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, който е правоприемник на Авиоотряд 28.

Държавният авиационен оператор е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП "А" - Правителствена зала на летище София.

Промените се налагат с оглед на изменение на Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърляне на управлението на ВИП "А" към Държавния авиационен оператор, поради концесията на летище София.

Едновременно с това кабинетът предостава за управление на Държавния авиационен оператор имоти - публична държавна собственост.Коментари