Размерът на туристическия данък в Созопол е коригиран
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0

Размерът на туристическия данък в Созопол е коригиран

Във връзка с постъпили запитвания уведомяваме всички заинтересовани за промените в размера на туристическия данък съгласно чл. 58, ал. 1 на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Созопол. Размерът на данъка за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване са както следва:

 • Категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
 • Категория 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
 • Категория 3 звезди – 0,55 лв. за нощувка;
 • - Категория 4 звезди – 0,70 лв. за нощувка;
 • - Категория 5 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
 • - За обекти в режим на регистрация – 0,40 лв. за нощувка.


Коментари

Созопол

19 апр, 2021 21:37

Корекция и от там корегирам

Отговори