У нас! Банките привикват клиентите, за нещо конкретно
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

У нас! Банките привикват клиентите, за нещо конкретно

Нова офанзива започват банките - привикват клиенти лично на гише, за да актуализират данните си, пише "Марица".

В момента в кампания е Пощенска банка, преди нея пък УниКредит Булбанк и други малки и големи финансови институции прозвъняваха клиентите си с покана да се явят в офис.

Актуализация дори и на най-баналната информация не може да стане онлайн или по друг дистанционен канал, макар и във време на пандемия.

Въпреки че в общите условия на банките е включена клауза при промяна на каквото и да е обстоятелство, клиентът да уведоми обслужващата банка в 7-дневен срок, това масово не се спазва. 

В момента се викат именно клиенти, които оперират с парите си, без да стъпват често в банка. Като например хора само с разплащателна сметка с дебитна карта, по която се превежда заплата или пенсия. Те нямат никаква необходимост да ходят при банковите чиновници и не са го правили дълго време.

Периодичната актуализация на клиентското досие не е ново изискване за търговските банки. То бе заложено преди повече от две години в Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, но поради голямата клиентска маса на финансовите институции те правят регулярни кампании.

Клиентите предварително са разпределени по рисков профил и на тази база ги викат лично по-често или по-рядко. В закона ясно е упоменато, че ако клиент не редактира данните си след покана от банката, сметките му могат да бъдат закрити едностранно.

Вмомента Пощенска банка разпраща еднотипни писма, в които само се посочва задължението и целта за лично явяване в банков офис.

От финансовата институция обръщат внимание, че ако титуляр по сметка получи искане за предоставяне на лични и фирмени данни, кодове за достъп, пароли или детайли на банкови карти по електронната поща или чрез попълване на форма на интернет страница, това най-вероятно е злонамерена фишинг атака.

Клиентите, които не са стъпвали отдавна в банков офис, трябва да попълват специален въпросник.

Освен стандартните данни като адрес - постоянен и настоящ, промяна в името, ЕГН, държава и населено място на раждане и др., физическите лица и корпоративните клиенти трябва да определят очакван годишен обем на приходите по сметката си и произхода им.

По-любопитните въпроси обаче идват на втора страница от въпросника, особено ако лицето попада в категориите на чл. 36,ал.2 от ЗМИП.

Там влизат министри, депутати, висши органи на съдебната власт, управители на държавни предприятия, кметове, заместник-кметове на общини, райони и председатели на ОбС, членове на управителни органи на партии и др.

Семейните половинки или живеещите на семейни начала с такива висши кадри, техните деца, братя, сестри, родители също трябва да декларират обвързаността си пред обслужващата банка.Коментари