Четири приоритета обединиха КСНС при президента
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Четири приоритета обединиха КСНС при президента

По четири основни точки, свързани с националната сигурност, са постигнали съгласие участниците в Консултативния съвет по национална сигурност при президента.
Заседанието продължи 4 часа. Темата беше „Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България и необходими мерки за нейното укрепване“.

„Удовлетворен съм от факта, че всички участници в КСНС се отнесоха изключително отговорно и конструктивно”, заяви президентът Румен Радев след заседанието.

„Бяха изнесени важни доклади. Обединихме се около схващането, че съвременната среда за сигурност е изключително динамична, наситена с непрекъснато изменящи се предизвикателства”, заяви Радев. По думите на държавния глава всички участници в КСНС са се обединили около издигането като основен приоритет на въпросите с личния състав в сектор „Сигурност” и доокомплектоването. „Обединихме се също така, че тези проекти трябва да имат своята ускорена реализация. В същото време не трябва да забравяме, че е важно да осигурим поддръжката на техниката и въоръжението за личния състав до изтичането на техния ресурс и замяната им с техни образци“, заяви Радев. „Изключително важно е създаване на условия за водене на пълноценна бойно подготовка на състава”. „Решенията, които взехме, се съдържат в 4 основни точки”, уточни Радев.

Първата точка е актуализация и усъвършенстване до края на 2017 година на Стратегията за национална сигурност, която вече не съответства на съвременната среда за сигурност. Предвидена е актуализация на нормативната уредба, която регламентира устройството и съществуването на системата за Национална сигурност и включените в нея държавни органи и структури.

„Системата за Национална сигурност може да бъде ефективна, само ако имаме хармонично развитие на всички елементи от тази система”, заяви Радев. Втора точка от предложенията е анализ и интегрирано развитие на сектор „Сигурност”. Анализът трябва да бъде извършен до 20 юни. Освен това участниците в КСНС са се обединили около решението да се направи анализ на участието на българската отбранителна индустрия и участието ? в сектор „Сигурност”. „Нашата индустрия не трябва да остане изолирана от тези разходи, които ще са за отбрана”, заяви Радев.

Третата точка е свързана с разработването на планове за попълване на недостига на кадри в сектора, както и разработването на планове за модернизация и за поддръжката на техниката.

Не на последно място е взето решение за плановете за достигане на 2% от БВП за отбрана до 2024 г.

„Беше много нормален конструктивен диалог”, заяви на излизане от президентството премиерът Бойко Борисов.

„Освен външни заплахи, имаме много сериозни вътрешни заплахи. Поставих този въпрос, а президентът ме увери, че на следващия КСНС ще бъдат включени и тези въпрос”, заяви Корнелия Нинова.Коментари