Малките фирми избират доставчик на ток
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Малките фирми избират доставчик на ток

През юни 2020 г. промени в Закона за енергетиката задължиха малките фирми в България да преминат от регулиран пазар на електроенергия към свободен пазар, припомниха от ЕНЕРГО-ПРО.

За да протече плавно процесът беше осигурен преходен период от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г., по време на който малкият бизнес да се ориентира в ситуацията и да пристъпи към избор на доставчик по свободно договорени цени.

През този период неизбралите доставчик се снабдяват с електроенергия по типов договор, но в случай че не подадат заявление за избор на доставчик до 10 юни 2021, съгласно законовите разпоредби ще преминат от 1 юли към Доставчик от последна инстанция. Функцията му е да не останат без електроснабдяване клиентите, които нямат доставчик по една или друга причина. От 1 октомври миналата година до момента една трета от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече направиха своя избор и излязоха на пазара по свободно договорени цени, за 45 000 фирми в Североизточна България тази стъпка все още предстои, посочват от електроразпределителното дружество.

Либерализацията в енергийния сектор започна още през 2013 г., когато на свободен пазар излязоха големите фирми в страната. В следващите няколко години предстои въвеждането на свободния пазарен принцип за доставка на електроенергия и при домакинствата. Очакванията са законовите промени в тази насока да стимулират конкурентоспособността между доставчиците, което да доведе до по-добри цени и по-адаптирани условия за клиентите.Коментари