Созопол с модерно сметосъбиране- до края на годината
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Созопол с модерно сметосъбиране- до края на годината

В Созопол са изградени вече две площадки за подземни контейнери, и те се използват по предназначение. Средствата затова са осигурени от общинския бюджет. Има и още точки, където ще има подобни съвременни методи за събиране на отпадъците. Поради влязлата в сила строителна забрана, изграждането се отлага. Но кметът Янакиев уверява, че до края на годината всичко ще бъде направено.

Най- големият проблем както вече писахме е със Стария град. Където Министерството на културата се бави с разрешителното за изкопните дейности. Такова от Националният институт за недвижимо културно наследство е задължително предвид спецификата на територията.

Една от целите, които се преследват е свързана с намаляване количеството на депонираните отпадъци извозвани до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“ .Коментари