Отново Мика Зайкова орисва новия парламент
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Отново Мика Зайкова орисва новия парламент

Новоизбраното 46-о народно събрание ще проведе първото си заседание на 21 юли 2021 г. от 9.00 часа в сградата на парламента на пл. "Народно събрание" №2. Събранието се свиква с указ на президента Румен Радев.

Първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 46-ото народно събрание това е Мика Зайкова.

На него народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." След полагането на клетвата народните представители ще подпишат клетвени листове.

Коментари