Окончателно!Ето какво решиха депутатите за пенсии, майчинство и минимална заплата
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Окончателно!Ето какво решиха депутатите за пенсии, майчинство и минимална заплата

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст ще бъде 380 лева, реши парламентът.
 
Текстът бе приет с 95 гласа "за“, 43 „против“ и 9 „въздържал се“. Така през следващата година паричното обезщетение се увеличава от 340 на 380 лева. 

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни. 

През 2018 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане. 

Депутатите отхвърлиха предложението на БСП паричното обезщетение да се увеличи на 510 лева. Парламентът определи дневен минимален размер на обезщетението за безработица от 9 лева и дневен максимален размер на обезщетението за безработица от 74,29 лева. 

Текстът бе приет с 84 гласа „за“, 44 „против“ и 6 „въздържал се“. Така в бюджета за следващата година минималният дневен размер на обезщетението на безработица се увеличава от 7,20 лв. на 9 лв. 

От следващата година се променят изискванията за право на парично обезщетение за безработица - внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18 месеца. 

Предложението на БСП дневният минимален размер на обезщетението да се увеличи на 12 лв. беше отхвърлено. 

От 1 юли 2018 г. минималната пенсия ще бъде 207,60 лв.(от октомври 2017 г. тя е 200 лв., дотогава - 180 лв.).

"За" текста гласуваха 92 народни представители, "против" - 48 и "въздържали се" - 14, с което той бе приет. 

Парламентът прие пенсиите да се преизчисляват с 1,169% за всяка година осигурителен стаж. От ДПС предложиха стойността на процента за преизчисляване на пенсиите да бъде увеличен от 1,169 на 1,185%, като по-късно от БСП се присъединиха към тяхното предложение. В крайна сметка то бе отхвърлено от мнозинството. 

В рамките на дебата депутатът от ГЕРБ Ралица Добрева заяви, че ако се подкрепи това предложение на пенсиите от 1,185% ще са необходими 67,5 млн. лв. спрямо предвидените за 2018 г., което според нея е финансово необосновано. 

Според депутата от БСП Георги Гьоков с този текст се изразява отношението на управляващата коалиция към пенсионерите в България. 

Николай Александров от „Обединени патриоти“ коментира, че ако минималната пенсия се направи на 500 лв. също най-вероятно няма да се подобри животът на пенсионерите. 
 
 
 
 
Василева
Канал 3


Коментари