Мюсюлманите в Европа ще се утроят до 2050 г.
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Мюсюлманите в Европа ще се утроят до 2050 г.

Мюсюлманското население в някои европейски държави ще се утрои до 2050 г. Това показват данните на базирания във Вашингтон изследователски център „Пю“, съобщи „Гардиън“. Очаква се мюсюлманското население в Германия да стигне от 6.1% до 19.7% през 2050 г. Дори Европа да затвори границите си, мюсюлманското население ще продължи да нараства, заради възрастовия си профил и по-високата раждаемост. През 2016 г, мюсюлманите съставят 4.9% от населението в Европа или 25.8 млн. души в 30 страни. При сценарий с нулев имигрантски наплив се очаква повишаване на мюсюлманското население до 7.4%. При среден миграционен сценарий, Швеция ще стане страната с най-голямо мюсюлманско население в Европа. То ще достигне до 20.5%. Дялът във Великобритания ще скочи от 6.3% до 16.7%. Във Франция мюсюлманското население може да достигне 11.4%.

 Ако големият имиграционен поток продължи, мюсюлманите в Швеция ще достигнат 30%, а във Финландия 15%. В същото време, докато броят на мюсюлманите нараства, този на другите етнически общности ще намалява.

 

 

 

ВасилеваКоментари