Индустрията притеснена от поредните ценови рекорди на тока у нас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Индустрията притеснена от поредните ценови рекорди на тока у нас


Цената на тока в България за пореден път отбелязва рекордна стойност и е една от най-високите в Европа. За това съобщават от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Те посочват, че средната цена на пазарен сегмент "ден-напред" на БНЕБ за 30 юли е 251,78 лв./MWh, за ден по-рано - 238,67 лв./MWh, а за 28 юли - 232,02 лв./MWh.

От федерацията заявяват, че ценовите равнища през последните месеци оказват сериозен натиск върху индустрията у нас и изразяват притеснение от ценовите разлики със страните в Западна Европа.

За сравнение те представят постигнатите цени за 30 юли във Франиця - 42,67 евро/MWh; Германия - 64,81 евро/MWh; и Белгия - 35,55 евро/MWh.

Това поставя под въпрос конкурентоспособността на българската индустрия спрямо западноевропейската както на вътрешния пазар на ЕС, така и на трети пазари, посочва се в позицията им.

От федерацията изказват притеснения относно ниската активност от страна на ТЕЦ "Марица-изток 2"на пазарен сегмент "ден-напред" на БНЕБ ЕАД въпреки пазарната конюнктура в Европа, обуславяща повишаване на цените на електроенергията през последните месеци.


БФИЕК разбира позицията на министъра на енергетиката като принципал на БЕХ за определяне на производствена квота от 1 TWh за регулиран пазар, което доведе до повишаване на цена "задължения към обществото" за всички потребители, но очаква при подобни пазарни сигнали на БНЕБ централата да участва активно на пазара.

Предлагайки количества на организиран борсов пазар, от една страна централата подпомага ликвидността му и от друга страна, би могла да реализира необходими приходи, осигуряващи й печалба, поясняват от федерацията.

Според тях, тъй като централата не може да разчита основно на приходите от наложената ѝ производствена квота за регулиран пазар, би следвало да си осигурява печалба срещу работа, особено когато ценовите сигнали позволяват това. Те са категорични, че е важно ТЕЦ "Марица-изток 2" да заема по-активна позиция на сегмент "ден-напред", тъй като това е пазарният сегмент, който задава референтната цена.

Липсата на предлагане от страна на централата е неразбираемо, имайки предвид, че ценовите равнища на БНЕБ ЕАД за последните три дни надвишават определената от КЕВР цена на ТЕЦ "Марица-изток 2" от 220,83 лв./MWh, пояснява се в позицията и се допълва, че това поведение на ТЕЦ "Марица-изток 2" може да се окачестви като системно - да не отговаря на пазарните сигнали на сегмент "ден-напред".


По тази причина настояват за подписване на споразумение с БЕХ за осигуряване на задължителни количества на пазара до пълната либерализация и интеграция на електроенергийния пазар у нас. Те искат също да се ускори либерализацията от страна на предлагането, както и да се осигурят на платформата на БНЕБ ЕАД стандартизирани блокови продукти (базов, върхов и подвърхов товар) за стандартизирани времеви периоди (напр. шестмесечни и годишни).

Създаване на отделен пазарен сегмент за двустранна търговия на борсата за големи енергийни консуматори и завишаване на пазарния контрол от страна на КЕВР са другите искания на федерацията.Коментари