Търсят се 436 учители
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Търсят се 436 учители

Едва в седем области на страната учебната година ще започне с пълен комплект... учители. Това са областите Габрово, Ловеч, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол. В останалите 21 области свободните позиции са 436, т.е. търсят се 436 учители.

Най-много учители се търсят по традиция в София-град, Пловдив, Варна и София-област. Най-търсените педагози са за детски градини, преподаватели по професии, за целодневна организация на учебната дейност, по математика, английски език и начални учители.

Общо 706 857 ученици влизат в класните стаи на 2357 училища в цялата страна днес. За първи път ще прекрачат училищния праг 58 593 първокласници.

 

МОН е поискало от регионалните управления на образованието да се подготвят да включат в системата на предучилищното и училищното образование пенсионирани учители и педагози, които в момента са извън обазователната система. Ще се даде възможност също за регистрация на студенти от педагогическите специалности, които желаят да преподават по специалността, по която се обучават във висши училища.

1039 психолози са назначени в детски градини и училища, а логопедите са 793. В Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование има още 124 психолози и 129 логопеди.

В началото на новата учебна година ще бъдат осигурени и последните 40 000 устройства за ученици, необходими за обучение от разстояние в електронна среда. 15 500 лаптопа и таблета вече са поръчани по съществуващи рамкови договори и ще бъдат доставени до края на този месец. Отделно от това е обявена общесвена поръчка за още 24 500 таблета, които се очаква да пристигнат в училищата през октомври т.г.Коментари