Созопол се обединява за детско царство
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Созопол се обединява за детско царство

Община Созопол изпълнява проект за благоустрояване на детската площадка „Кита“ който касае рехабилитация и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване. Предвидено е обособяване на детски кът, обновяване на зоните за отдих, почистване на емблематичната за парка фигура – каменния Кит-пързалка.
Проектът „Благоустрояване на детска площадка „КИТА“, гр. Созопол, община Созопол“ е финансиран от ПУДООС за дейности по Национална кампания ,,Чиста околна среда -2021г‘‘,‘‘Обичам природата - и аз участвам‘‘.
Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем, и едно от условията в конкурса е полагане на доброволен труд от страна на гражданите.
В тази връзка Ви каним на 16.10.2021г. (Събота) от 10.30ч. да участвате в благоустрояването на детската площадка. Обществения принос в настоящия проект се отнася до няколко аспекта:
- демонтаж на компрометираните детски съоръжения и тяхното изнасяне от обекта;
- почистване и изнасяне на отпадъци;
- изгребване на замърсен пясък и разстилане на промит пясък;
- почистване на пързалката.
Всеки, желаещ да се включи в проекта като участва с доброволен труд в част от дейностите по неговата реализация, може да направи на 16.10.2021г. от 10.30ч.
Част от материалите ще бъдат осигурени от Община Созопол. При желание от Ваша страна можете да се включите с Ваши материали, според дейността за която имате желание да участвате.

 Коментари