Нов учебен предмет набира скорост у нас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Нов учебен предмет набира скорост у нас

Езикът на чата влезе в тестове и учебници. Проверка на „Телеграф“ из примерните задачи за матурите по БЕЛ показа, че от зрелостниците се иска да анализират диаграма за спазването на книжовните правила в е-общуването. В учебника по български език за 5-и клас на езика в интернет е посветен цял урок.

 „Езиковите нагласи на българските граждани“ е темата на задачата от матурата за тази година. Анкета дава оценки за спазването на писмените книжовни правила в чатовете според фактора възраст. В нея хората от различни поколения дават пет възможни отговора - „изцяло се спазват“, „по-скоро не се спазват“, „по-скоро се спазват“, „изобщо не се спазват“, „не мога да преценя“. От зрелостниците се иска да коментират резултатите от проучването, гледайки графиката. Те трябва да обяснят коя възрастова група е най-критична и какви са причините, както и да напишат към кое от мненията биха се присъединили. Задачата с разширен свободен отговор дава 8 точки при максимални 100 на цялата матура. Най-много точки дава последната задача – създаване на текст. Зрелостниците трябва да напишат интерпретативно съчинение или есе.

 Общуването в интернет вече намира подобаващо място и в учебниците. Такъв урок имат петокласниците например. Благодарение на него учениците се запознават кога е уместно да използват езика на чатовете и кога не. Една от препоръките, която писмено се отправя към децата, е, че в чат, лично съобщение или есемес съкращения са допустими, но ако текстът в интернет е публичен, е добре съкращенията да се избягват. Дадени са и основните съкращения, които използват тийнейджърите. Ако прочетат урока на децата си, родителите разбират какво означават „кп“, „нп“, „тр“ - „какво правиш“, „няма проблем“ и „трябва“. Емотиконите също не са пропуснати. Дадено е и определението, че те се използват за изразяване на емоции. Към тийнейджърите авторите на учебника дават и друг ценен съвет – да избягват писането само с главни букви, защото е равносилно на крещене. Друг лош навик, от който децата е добре да се откажат, е да се слагат много удивителни или въпросителни след написаното.

 Поне 30 точки за тройка

 Задължителният ДЗИ по български език и литература включва 41 задачи. 22 са с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор, 2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на текст от 4-5 изречения) и 1 задача за създаване на текст. Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен или по-висок от 30% от максималния брой точки. Според графика на МОН матурата по БЕЛ ще бъде на 18 май.

Търсят профила на лоялния клиент

 Профилът на лоялния клиент е ребус, който може да се падне на зрелостниците от профилирани паралелки на матурата по предприемачество. Задачата е в примерния тест на Държавния зрелостен изпит. От учениците се изискват умения да разделят пазарните потребности в групи и да определят характеристиките им. В друг казус влизат в ситуация на анализатори на неблагоприятните последици върху годишния финансов резултат на предприятие. Неговото ръководство разглежда идеята за увеличаване на асортимента чрез въвеждане в производство на един от два нови модела дамски чанти – „Класик“ и „Елеганс“.

Дешифрират карикатура на Сталин

 Карикатура на Йосиф Сталин трябва да анализират зрелостниците на матурата по история, показват изложените задачи за изпита. Надписите на нея са „Сърп и чук“ и „Смърт и глад“. От участниците в матурата се изисква да отговорят и коментират какво е внушението на карикатурата и кои елементи от нея засилват това внушение.Коментари