Зона на здрача в Бургас /видео/
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Зона на здрача в Бургас /видео/

В широкия център на Бургас, реалността в и край някогашният Кожно- венерически диспансер, е отблъскваща. Нечистотия, лоши благоухания, убежище на ниска прослойка от обществото. Сградите са няколко, но отдавна непотребни. Включително тези за подготовка по солфеж в миналото. Уверенията са скоро да се обособи територията като мини парк за отдих,спорт и развлечения. В района има знакови обществени обекти.Коментари